İş ve Uğraşı Terapisi Programı

Yönetim

Öğr. Gör. Tuğba KELEŞ REİS

İş ve Uğraşı Terapisi Program Başkan V.

 

İş ve uğraşı terapisi, sağlığı iyileştirmek ve sürdürmek, patolojiyi düzeltmek ve azaltmak amacıyla kişinin belirlenen aktivite ve görevlerde performansını düzeltme, güçlendirme ve arttırmaya; adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmeye katılımını sağlayan bir bilim ve sanattır.
Bu programda alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip iş-uğraşı terapistlerinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Programda iş ve uğraşı terapisinin temelini oluşturan teorik bilgiler dışında daha çok klinik ortamlarda hasta tedavilerinde kullanılmak üzere pratik bilgiler de aktarılacaktır.

İş ve Uğraşı Terapisi Programı YGS-1 puan türünde öğrenci almakta olup bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İş ve Uğraşı Terapisi alanı Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

İlgili programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından gerekli puanı almak şartıyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler. Ayrıca mezunlarımız için Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans Programları da mevcuttur.

Bu programdan mezun olmuş öğrenciler; hastanelerde, okullarda, sağlık kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, evde sağlık hizmeti veren kurumlarda, yenidoğan gelişim merkezlerinde çalışırlar.